Gemeente Land van Cuijk

"De gemeente Land van Cuijk investeert in een schone en groene leefomgeving als basis voor een vitale gemeenschap waarin we goed wonen en werken. Daarom is het zo belangrijk dat inwoners, onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De expo New Energy geeft dit doel een enorme boost. Door het zeer aantrekkelijke, vernieuwende én gevarieerde programma raken bezoekers en deelnemers geïnspireerd en dat is precies wat we willen. Het geeft ons allemaal nieuwe energie op weg naar een klimaatneutraal Land van Cuijk in 2045. Pak daarom die kans en bezoek de expo New Energy ‘Waterstof en meer’ in het Inspyrium."

Antoinette Maas, wethouder Duurzaamheid, Natuur en Mobiliteit van Gemeente Land van Cuijk

Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg

De Industriële Kring ontwikkelt zich samen met de verenigde ondernemers in haar bedrijventerreinverenigingen en ondersteunt door Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg, naar een ideaal ondernemersklimaat dat adaptief en intelligent is met een optimale afstemming tussen saamhorigheid, duurzaamheid, veiligheid, ruimtelijke inrichting en het individu.

Koininklijke SMALS

Baggeren voor bouwgrondstoffen, verbetering van waterwegen, terugdringen van waterrisico’s en natuurherstel vormen het hart van de onderneming. Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid wegen zwaar. Net als kwaliteitsbewaking en vernieuwingsdrift. Bij het 125-jarig jubileum in 2010 is dat goed voor het predicaat ‘Koninklijk’. Dat voert familiebedrijf Smals met trots.

Sterk Techniek Onderwijs

Het prikkelen van nieuwsgierigheid naar nieuwe mogelijkheden om een kwalitatief goed leven te kunnen leiden. Als STO Land van Cuijk en Noord-Limburg vinden we het van belang om leerlingen in aanraking te laten komen met technische, technologische en verduurzamingsvraagstukken. De wijze waarop we nu ons leven inrichten heeft zijn langste tijd gehad… Maar hoe dan wel? Leerlingen leren denken in duurzame, technologische oplossingen. Zij zijn de toekomstige professionals.

We zijn partner van “Expo New Energy” om leerlingen en docenten kennis te laten maken met interessante partners uit onze innovatieve regio, zodat we met zijn allen de nieuwe volwassenen een meer duurzame blik op de toekomst bieden.

Euregio Rijn-Waal

Nederlanders en Duitsers kunnen samen meer bereiken! Daar zijn wij van overtuigd. Daarom ondersteunen wij vele uiteenlopende grensoverschrijdende activiteiten in het Nederlands-Duitse grensgebied.

De grensregio’s in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Door samenwerking over de grens verliezen de nationale grenzen in Europa meer en meer aan betekenis. Ter ondersteuning van deze grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het subsidieprogramma INTERREG in het leven geroepen.

CuBox Businessplatform

Cubox is een platform voor kennis- en informatieoverdracht en voor informeel ondernemerscontact. Tijdens elke bijeenkomst zal een actueel onderwerp besproken worden dat leeft binnen de ondernemerswereld. De thema’s worden in onderling overleg bepaald. Het interactieve element – oftewel de samenspraak tussen informanten en toehoorders – is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

splash
splash
Expo New Energy is energized by: